Obavijesti

ZAKAZANA 8. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga  Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2006.  godinu.
3. Nacrt prijedloga odluke o  izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
4. Nacrt prijedloga Programa  javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
5. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
6. Nacrt prijedloga Programa javnih  potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
7. Nacrt prijedloga Programa javnih  potreba u  kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
8. Nacrt prijedloga Programa javnih  potreba zaštite kulturne baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2006. godinu.
9. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u športu u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2006.   godinu.
10. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba  sufinanciranja vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
11. Prijedlog Programa javnih potreba u području Udruga građana Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
12. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa dobra – čestice zgrade 869 2.  z.k. tijelo, Z.K.U. 2300 K.O. Solin, zajedno s nekretninama označenim kao čestice zemlje 3456/3 Z.K.U. 5160 K.O. Solin, čestice zemlje 3456/1 Z.K.U. 5160 K.O. Solin i čestice zemlje 3455/1 Z.K.U. 5160 K.O. Solin a koje nekretnine zajedno sa zgradom označene kao čestica zgrade 869 čine jedinstvenu cjelinu.
13. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu n pravo prvokupa kulturnog  dobra-čestice zgrade 1974/2 Z.K.U. 2814 K.O. Split u naravi trosoban stan sa nusprostorijama položen na 3 katu, sve anagrafske oznake Split, Poljana G. Ninskog 9 u Splitu.
14. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra – čestice zemlje 1974/1 Z.K.U. 1311 K.O. Split, katastarska čestica 12668 K.O. Split u naravi neuređenog stana položenog na IV katu – u  potkrovlju, anagrafske oznake Split, Julija Nepota 1
15.  Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to dijela čestice zgrade 246 Z.K.U. 154 K.O. Kaštel Novi