18. srpnja 2005.

ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2004. – Nalaz.
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj -  lipanj  2005.
3. Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih kretanja u 2004. godini s prijedlogom mjera za unapređenje stanja.
4. Izvješće o radu trgovačkog društva Županijske ceste Split d.o.o. Split za 2004.
5. Prijedlog odluke o isplati potpora poduzetnicima i konzultantima.
6. Izvješće o radu za 2004. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije.
7. Nacrt prijedloga zaključka o donošenju Plana intervencija u zaštiti okoliša Splitsko-dalmatinske županije.
8. Nacrt prijedloga odluke o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Splitsko-dalmatinske županije.
9. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni  Statuta  Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.
10. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na pravilnik o izmjenama  i dopunama Pravilnika o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustroju Doma  za  starije i nemoćne osobe Vis. 
11.Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na pravilnik o izmjenama   i dopunama Pravilnika o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu  Doma za starije i nemoćne osobe Makarska.
12. Prijedlog zaključka o isplati pomoći u obliku novčane potpore za razdoblje od 1. svibnja do 30. lipnja 2005. godine djeci hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu i djeci hrvatskih branitelja koji su izvršili suicid.
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđivanje viška poslovnog prostora u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.
14. Prijedlog odluke o raspodijeli dijela sredstava Županijskog proračuna  za 2005. namijenjenih turizmu.
15.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na uporabu i korištenje luke posebne namjene-športske luke Strožanac, na dijelu k.o. Podstrana.
17. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje crpne stanice „Kaštel Sućurac I“ s tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorom na dijelu k.o. Kaštel Sućurac.
18. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje crpne stanice Kaštel Sućurac II“ s tlačnim cjevovodom i gravitacijskim  kolektorom na dijelu k.o. Kaštel Sućurac.
19. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje crpne  stanice „Kaštel Lukšić I“ s tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorom na dijelu k.o. Kaštel Lukšić.
20. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje crpne stanice Kaštel Lukšić II“ s tlačnim cjevovodom i gravitacijskim  kolektorom na dijelu k.o. Kaštel Lukšić.
21. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje crpnih  stanica Kaštel Stari“ i „Kaštel Novi“ s tlačnim cjevovodom i  gravitacijskim kolektorom na dijelu .o. Kaštel Stari i k.o. Kaštel Novi.
22. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje crpne stanice Resnik“ s tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorom na dijelu k.o. Kaštel Štafilić.
23. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje crpne stanice Nehaj“ s tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorom na  dijelu k.o. Kaštel Štafilić.
24. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje  podmorskog prijelaza crpna stanica „Divulje“ – tunel Čiovo na dijelu  k.o. Žedno i k.o. Trogir.
25. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje crpne stanice Kaštel Gomilica“ s tlačnim cjevovodom i gravitacijskim  kolektorom na dijelu k.o. Kaštel Gomilica.
26. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje crpne  stanice Kaštel Kambelovac“ s tlačnim cjevovodom i gravitacijskim  kolektorom na dijelu k.o. Kaštel Kambelovac.
27. Prijedlog odluke o poništenju javnog prikupljanja ponuda za koncesiju na  pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Stobreč, predio ispred autokampa.
28. Prijedlog odluke o poništenju javnog prikupljanja ponuda za koncesiju na  pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke nautičkog turizma-marine, na dijelu k.o. Duće, predio između autokampa Ribnjak i ušća  rijeke Cetine.
29.Prijedlog odluke o poništenju javnog prikupljanja ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Duće, predio Golubinka.
30.Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe, lipanj 2005.