26. veljače 2024.

Župan najavio kupnju CT-a za Makarsku te mamografskih uređaja za Split, Trogir i Kaštela

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban uoči početka 26. sjednice Županijske skupštine osvrnuo se na današnji dnevni red. Istaknuo je točku o planu rada Županijske skupštine. „Svi vijećnici su se usuglasili oko toga plana i trebao bi biti usvojen. Imamo redovne točke poput onih oko koncesija, ali imamo i po dvije točke za Nastavni zavod za javno zdravstvo i Dom zdravlja. Točka vezana uz Dom zdravlja odnosi se na nabavku CT-a u Makarskoj. Podsjetit ću kako je upravo u ovoj Županijskoj skupštini, prilikom kupovine CT-a za Imotski bilo pitanja zašto se ne nabavlja CT i za Makarsku. Tada sam obećao kupnju CT-a za Makarsku i danas nam je ta točka na dnevnom redu. Nabavljat ćemo i mamografske uređaje za Trogir, Kaštela i Split. Za naš Nastavni zavod za javno zdravstvo nabavit ćemo uređaje za detektiranje teških metala u zraku i vodi. Tako ćemo i mi doprinijeti zaštiti okoliša”, poručio je župan.