Obavijesti

ŽUPANIJSKI PRORAČUN ZA 2006. TEŽIT ĆE 357,8 MILIJUNA KUNA

Pred članovima Poglavarstva našao se Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2006. Tako planirani ukupni proračunski prihodi i primici iznose oko 357,82 milijuna kuna. Prihodi su (u planu Proračuna 2006. u odnosu na Proračun 2005.) uvećani za 47,4 milijuna kuna. Sami županijski porezi procijenjeni su u visini od 17 milijuna kuna što je 22,6 posto više nego u 2005. Najveće povećanje je kod poreza na cestovna motorna vozila i to s osnova većih mogućnosti naplate zaostalog poreznog duga. Prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija u godini ispred nas utvrđeni su u visini od 203 milijuna kuna. Promatrajući sva tri osnova izvora proračunskih prihoda (matični, decentralizirani i pomoć iz proračuna) može se uočiti da sve tri kategorije imaju trend porasta.

Glede rashoda putem Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport rasporedit će se 124,2 milijuna kuna. Za programe koje će Splitsko-dalmatinska županija podržati preko Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb izdvojit će se 101,4 milijuna proračunskih kuna. Svoj dio proračunskog kolača u iznosu od 6,1 milijun kuna u 2006. moći će rasporediti Upravni odjel za poslove lokalne samouprave. Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo u 2006. dobit će 38,2 milijuna kuna, a Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša oko 5 milijuna kuna. Za potrebe gospodarstva Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu moći će u godini ispred nas rasporediti oko 24,7 milijuna kuna. Za poslove Upravnog odjela za turizam izdvojit će se 2,7 milijuna kuna, a za Upravni odjel za pomorstvo 6,9 milijuna kuna. Zavod za prostorno uređenje moći će rasporediti 4,3 milijuna kuna. Poslovi koji se obavljaju preko službe Tajništva moći će se financirati u iznosu od oko 10,3 milijuna kuna.

Naravno Proračun za 2006. kao i programi javnih potreba za narednu godinu u oblastima školstva, predškolskog odgoja, kulture, športa, zdravstva i socijalne skrbi naći će se pred vijećnicima Županijske skupštine koji će imati pravo konačne odluke.

Županijsko poglavarstvo usvojilo je Program javnih potreba udruga građana na prostoru Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu. Tako se planira za ove udruge u godini ispred nas izdvojiti 430 tisuća kuna.