Postupci nabave

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13) Splitsko-dalmatinska županija kao javni naručitelj, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

BONA PACTA d.o.o.
Vukovarska 148
21000 Split
OIB:94065159076