Arhiva

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
Obavijest o sklopljenom ugovoru- Hotelske usluge iz Dodatka II B, br.08/11 EMV Obavijest o sklopljenom ugovoru- Hotelske usluge iz Dodatka II B, br.08/11 EMV 30.03.2011.
Obavijest o sklopljenom ugovoru - Namirnice za potrebe Splitsko-dalmatinske županije br.04/11 EMV Obavijest o sklopljenom ugovoru - Namirnice za potrebe Splitsko-dalmatinske županije br.04/11 EMV 30.03.2011.
Usluge održavanja računalnih programa, evid. br. 12/11 EMV Usluge održavanja računalnih programa, evid.br.12/11 EMV 28.03.2011.
Obavijest o sklopljenom ugovoru - Restoranske usluge -Catering iz Dodatka II B,br.02/11 EMV Obavijest o sklopljenom ugovoru - Restoranske usluge -Catering iz Dodatka II B,br.02/11 EMV 25.03.2011.
Obavijest o sklopljenom ugovoru - Izrada studije mogućnosti korištenja prostora za izgradnju sunčanih i vjetroelektrana na području Splitsko-dalmatinske županije, br.36/10 EMV Obavijest o sklopljenom ugovoru - Izrada studije mogućnosti korištenja prostora za izgradnju sunčanih i vjetroelektrana na području Splitsko-dalmatinske županije, br.36/10 EMV 18.03.2011.
Izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture za Znanstveno-tehnološki park Splitsko-dalmatinske županije, EVV 05/11  Izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture za Znanstveno-tehnološki park Splitsko-dalmatinske županije,EVV 05/11 18.03.2011.
Ispravak- najam Microsoft licenci za potrebe Splitsko-dalmatinske županije, ev.br.38/10 EVV Ispravak-najam Microsoft licenci za potrebe Splitsko-dalmatinske županije, ev.br.38/10 EVV 14.03.2011.
Uredski materijal i pribor, toneri, riboni i dr. uredske potrepštine, ev.br. 09/11 EVV Uredski materijal i pribor, toneri, riboni i dr. uredske potrepštine, ev.br.09/11 EVV 11.03.2011.
Nabava restoranskih usluga -Catering iz Dodatka IIB, br.02/11 EMV Nabava restoranskih usluga -Catering iz Dodatka IIB, br.02/11 EMV 10.03.2011.
Najam Microsoft licenci za 210 korisnika, za potrebe Splitsko-dalmatinske županije, evid.br.38/10 EVV Najam Microsoft licenci za 210 korisnika, za potrebe Splitsko-dalmatinske županije, evid.br.38/10 EVV 09.03.2011.
Prvi151719Zadnji