Arhiva

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
Nabava javnih govornih usluga u nepokretnoj elektroničkoj telekomunikacijskoj mreži, EMV 43/13 Nabava javnih govornih usluga u nepokretnoj elektroničkoj telekomunikacijskoj mreži, EMV 43/13 06.05.2013.
Dnevni i tjedni tisak, EMV 17/13 Dnevni i tjedni tisak, EMV 17/13 29.04.2013.
Specijalna odjeća i obuća – odora za operativne snage (2 grupe), ev.br. 36/13 EMV Specijalna odjeća i obuća – odora za operativne snage (2 grupe), ev.br. 36/13 EMV 24.04.2013.

Nabava usluga dopunskog zdravstvenog osiguranja, EMV 34/13

NABAVA USLUGA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA EMV 34/13
23.04.2013.
EMV 11/13
Nabava hotelskih usluga za potrebe Splitsko-dalmatinske županije za 2013. /na području Grada Zagreba/

Nabava hotelskih usluga za potrebe Splitsko-dalmatinske županije za 2013. /na području Grada Zagreba/
10.04.2013.
Zakup medijskog prostora-oglašavanje u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija, EMV 16/13 Zakup medijskog prostora-oglašavanje u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija, EMV 16/13 09.04.2013.

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga cateringa

-ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA-CATERING.doc

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga cateringa, EMV 51/13
04.04.2013.

Nabava energenata - lož ulje ekstra lako (LU EL EURO) za sezonu grijanja 2013/2014

Nabava energenata - lož ulje ekstra lako (LU EL EURO) za sezonu grijanja 2013/2014
02.04.2013.
Motorni benzin i dizel gorivo, 19/13 EMV Motorni benzin i dizel gorivo, 19/13 EMV 29.03.2013.
OBAVIJEST O SKLOPLJENOM UGOVORU-PREHRAMBENE NAMIRNICE ZA POTREBE SDŽ-e, EMV 02/13 OBAVIJEST O SKLOPLJENOM UGOVORU-PREHRAMBENE NAMIRNICE ZA POTREBE SDŽ-e, EMV 02/13 20.03.2013.
245Zadnji