Arhiva

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
Rekonstrukcija i nadogradnja Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, EMV 01/13 Rekonstrukcija i nadogradnja Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, EMV 01/13 11.01.2013.
Izrada geodetskih i hidrografskih elaborata za utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra i geodetskih elaborata za evidentiranje granice pomorskog dobra, EMV 62/12 Izrada geodetskih i hidrografskih elaborata za utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra i geodetskih elaborata za evidentiranje granice pomorskog dobra, EMV 62/12 09.01.2013.
Specijalna odjeća i obuća – odora za operativne snage (2 grupe), ev. br. 47/12 EMV Specijalna odjeća i obuća – odora za operativne snage (2 grupe), ev. br. 47/12 EMV 09.01.2013.
Aktivna mrežna oprema i uređaji za neprekidno napajanje, EMV 45/12 Aktivna mrežna oprema i uređaji za neprekidno napajanje, EMV 45/12 09.01.2013.
Računala i računalna oprema, EMV 44/12 Računala i računalna oprema, EMV 44/12 09.01.2013.
Nabava opreme (školskog namještaja i dr.) za Osnovnu školu Kaštel Novi, EMV 52/12 Nabava opreme (školskog namještaja i dr.) za Osnovnu školu Kaštel Novi, EMV 52/12 31.12.2012.
Nabava i montaža evakuacijskog dizala, ev.br.61/12 EMV Nabava i montaža evakuacijskog dizala, ev.br.61/12 EMV 20.09.2012.
Nabava i montaža evakuacijskog dizala, br.61/12 EMV Nabava i montaža evakuacijskog dizala, br.61/12 EMV 20.09.2012.
Poziv za nadmetanje - Izrada geodetskih elaborata za utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra i geodetskih elaborata za evidentiranje granice pomorskog dobra, br. 31/12 EMV Poziv za nadmetanje - Izrada geodetskih elaborata za utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra i geodetskih elaborata za evidentiranje granice pomorskog dobra, br. 31/12 EMV 19.09.2012.
Telekomunikacijske usluge: govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G modemi) i pripadnim karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga, ev.br. 59/12 EMV Telekomunikacijske usluge: govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G modemi) i pripadnim karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga, ev.br. 59/12 EMV 24.08.2012.
Prvi246Zadnji