Postupci javne nabave u tijeku

NABAVA USLUGA NAJMA MICROSOFT LICENCI, EMV 11/16

  • Broj nabave: 2016/S 002-0007120
  • Datum objave: 05.04.2016.
  • Datum dostave: 25.04.2016. do 12:00
 EMV 11/16

NABAVA USLUGA NAJMA MICROSOFT LICENCI