Postupci javne nabave u tijeku

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
EVV 14/18 NABAVA ENERGENATA - LOŽ ULJE EKSTRA LAKO (LU EL EURO) ZA SEZONU GRIJANJA 2018./2019. ZA ŠKOLE KOJIMA JE SDŽ OSNIVAČ 14.09.2018. 24.10.2018. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0024503 Izrada Studije o utjecaju zahvata na okoliš mješovitog hidromelioracijskog sustava odvodnje i navodnjavanja Sinjskog polja - I. faza područje Trnovača, EMV 21/18 10.09.2018. 02.10.2018. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0023688 IZRADA GEODETSKIH ELABORATA ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA GRANICE POMORSKOG DOBRA I GEOD. ELABORATA ZA EVIDENTIRANJE GRANICE POM. DOBRA 31.08.2018. 20.09.2018. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0023365 MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO, EMV 5/18 29.08.2018. 19.09.2018. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0023110 DOBROVOLJNO (DODATNO I DOPUNSKO) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 27.08.2018. 18.09.2018. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0010267 OPREMANJE ŠKOLE, DVODIJELNE DVORANE I VANJSKOG IGRALIŠTA OŠ (PŠ) NINČEVIĆI - 2 GRUPE, EVV 19/18 23.04.2018. 30.05.2018. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0009123 NABAVA USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (18 GRUPA) 13.04.2018. 22.05.2018. do 13:00 sati
2018/18 0F2-0009278 NABAVA IZRADE STUDIJE RAZVOJA MODELA DESTINACIJSKOG MENADŽMENTA INTEGRIRANOG PROGRAMA SALONA, EMV 28/17 12.04.2018. 03.05.2018. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0008534 NABAVA RADOVA ENERGETSKE OBNOVE PET (5) ŠKOLSKIH ZGRADA 05.04.2018. 02.05.2018. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0008217 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (64 GRUPE) 03.04.2018. 21.05.2018. do 13:00 sati
123578910Zadnji