Postupci javne nabave u tijeku

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
2019/S 0F2-0013064 GRAFIČKO-TISKARSKE USLUGE, EMV 3/19 04.04.2019. 26.04.2019. do 13:00 sati
2019/S 0F2-0012885 NABAVA RADOVA ENERGETSKE OBNOVE ČETIRI (4) ZGRADE ŠKOLA/DOMA - 4 GRUPE, EMV 12/19 03.04.2019. 13.05.2019. do 13:00 sati
2019/S 0F2-0009908 USLUGE GRAFIČKOG OBLIKOVANJA, LEKTORIRANJA, IZRADE I DISTRIBUCIJE ŽUPANIJSKE KRONIKE SDŽ, EMV 4/19 19.03.2019. 09.04.2019. do 13:00 sati
2019/S F21-0009558 NABAVA ZAŠTITARSKIH USLUGA- dodjela ugovora za društvene i druge posebne usluge, EMV 6/19 15.03.2019. 01.04.2019. do 13:00 sati
2019/S 0F2-0002659 UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR, TONERI, RIBONI I DRUGE UREDSKE POTREPŠTINE, EMV 1/19 24.01.2019. 13.02.2019. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0034111 IZRADA PLANA UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 05.12.2018. 08.01.2019. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0033502 USLUGE ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA SA EKOLOŠKOM BRODICOM 29.11.2018. 19.12.2018. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0031779 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (17 GRUPA) 16.11.2018. 20.12.2018. do 13:00 sati
2018/S F21-0028833 POŠTANSKE USLUGE, EMV 3/18 19.10.2018. 05.11.2018. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0028543 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME, EMV 24/18 17.10.2018. 07.11.2018. do 13:00 sati
Prvi2345791011Zadnji