Postupci javne nabave u tijeku

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
2018/S 0F2-0034111 IZRADA PLANA UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 05.12.2018. 08.01.2019. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0033502 USLUGE ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA SA EKOLOŠKOM BRODICOM 29.11.2018. 19.12.2018. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0031779 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (17 GRUPA) 16.11.2018. 20.12.2018. do 13:00 sati
2018/S F21-0028833 POŠTANSKE USLUGE, EMV 3/18 19.10.2018. 05.11.2018. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0028543 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME, EMV 24/18 17.10.2018. 07.11.2018. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0025584 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA SA TROŠKOVNIKOM ZA OBJEKT - NASTAVNO REGIONALNO SREDIŠTE ZA OSPOSOBLJAVANJE OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE 19.09.2018. 29.10.2018. do 10:00 sati
2018/S 0F2-0025441 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU (2 GRUPE), EMV 20/18 18.09.2018. 11.10.2018. do 13:00 sati
EVV 14/18 NABAVA ENERGENATA - LOŽ ULJE EKSTRA LAKO (LU EL EURO) ZA SEZONU GRIJANJA 2018./2019. ZA ŠKOLE KOJIMA JE SDŽ OSNIVAČ 14.09.2018. 24.10.2018. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0024503 Izrada Studije o utjecaju zahvata na okoliš mješovitog hidromelioracijskog sustava odvodnje i navodnjavanja Sinjskog polja - I. faza područje Trnovača, EMV 21/18 10.09.2018. 02.10.2018. do 13:00 sati
2018/S 0F2-0023688 IZRADA GEODETSKIH ELABORATA ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA GRANICE POMORSKOG DOBRA I GEOD. ELABORATA ZA EVIDENTIRANJE GRANICE POM. DOBRA 31.08.2018. 20.09.2018. do 13:00 sati
Prvi34568101112Zadnji