Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-4/17 NABAVA USLUGA CATERINGA ZA POTREBE SDŽ 13.07.2017. 19.07.2017. do 12:00 sati
E-BAG-5/17 POZIV NA DOSTAVU PONUDE- OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, E-BAG-5/17 21.06.2017. 30.06.2017. do 12:00 sati
E-BAG-52/17 USLUGE STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU NAD IZVOĐENJEM RADOVA - NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI OŠ S DVORANOM U NASELJU NINČEVIĆI 09.06.2017. 19.06.2017. do 12:00 sati

E-BAG-7/17

NABAVA USLUGA ČIŠĆENJA UREDA (5 GRUPA)
31.05.2017. 09.06.2017. do 10:00 sati
E-BAG-27/17 NABAVA USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II ZAŠTITE NA RADU - PŠ KOTLENICE 10.05.2017. 17.05.2017. do 12:00 sati
E-BAG-53/17 NABAVA USLUGA RECERTIFIKACIJE SUSTAVA KVALITETE PREMA NORMI ISO 9001:2008 10.05.2017. 17.05.2017. do 13:00 sati
E-BAG-89/16 NABAVA RADOVA NA IZGRADNJI ETHERNET INFRASTRUKTURE NA ADRESI DOMOVINSKOG RATA 2 /PRIZEMLJE 14.03.2017. 22.03.2017. do 13:00 sati
E-BAG-86/16 Izrada studije o utjecaju zahvata na okoliš sustava navodnjavanja Bunina kod Vrgorca, E-BAG-86/16 14.02.2017. 24.02.2017. do 13:00 sati
E-BAG-2/17 NABAVA CVIJEĆA, CVJETNIH ARANŽMANA, VIJENACA I SVIJEĆA, E-BAG-2/17 06.02.2017. 13.02.2017. do 12:00 sati
E-BAG-1/17 NABAVA PREHRAMBENIH NAMIRNICA, E-BAG-1/17 06.02.2017. 14.02.2017. do 12:00 sati
12345Zadnji