Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-44/19 STEP-UP PILOT USLUGA "INTEGRACIJA IZMEĐU RAZLIČITIH INFO-MOBILNIH USLUGA", E-BAG-44/19 21.05.2019. 30.05.2019. do 10:00 sati
E-BAG-65/19 USLUGA IZRADE PROGRAMSKOG MODULA "PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM OPĆINA I GRADOVA NA PODRUČJU SDŽ I EVIDENCIJA KONCESIJSKIH ODOBRENJA" 06.05.2019. 15.05.2019. do 12:00 sati
E-BAG-64/19 USLUGA PRIPREMA PODATAKA PLANOVA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM OPĆINA I GRADOVA NA PODRUČJU SDŽ I KONCESIJSKIH ODOBRENJA 06.05.2019. 14.05.2019. do 12:00 sati
E-BAG-5/19 NABAVA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE, E-BAG-5/19 03.04.2019. 09.04.2019. do 10:00 sati
63/19 NABAVA USLUGA PROCJENE POTRESNE OTPORNOSTI STRATEŠKI VAŽNE JAVNE ZGRADE NA PODRUČJU SDŽ-e, OSNOVNA ŠKOLA PUČIŠĆA- PROJEKT READINESS 29.03.2019. 08.04.2019. do do 12:00 sati sati
E-BAG 40/19 NABAVA ARHIVSKIH KUTIJA ZA POTREBE SDŽ-e, E-BAG 40/19 21.03.2019. 29.03.2019. do do 12:00 sati sati
E-BAG-61/19 NABAVA JEDNOSTAVNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA UREĐENJA SPORTSKO REKREACIJSKE STAZE "PUT PAKLINE" VRGORAC, E-BAG-61/19 04.03.2019. 14.03.2019. do 10:00 sati
E-BAG 07/19 POZIV NA DOSTAVU PONUDE-NABAVA CVIJEĆA, CVJETNIH ARANŽMANA, VIJENACA I SVIJEĆA, E-BAG-07/19 13.02.2019. 21.02.2019. do do 12:00 sati sati
E-BAG 10/19 POZIV NA DOSTAVU PONUDE- NABAVA PREHRAMBENIH NAMIRNICA,E-BAG-10/19 13.02.2019. 20.02.2019. do do 12:00 sati sati
E-BAG 31/19 POZIV NA DOSTAVU PONUDE, NABAVA GRAĐEVINSKIH RADOVA -ZAMJENA PVC VRATA I PROZORA, E-BAG 31/19 07.02.2019. 14.02.2019. do do 12:00 sati sati
1345Zadnji