Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-15/17 NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA UREĐAJA ZA PRESLIK, E-BAG-15/17 18.10.2017. 27.10.2017. do 12:00 sati
E-BAG-06-1/17 NABAVA AUTOMOBILSKIH GUMA -II, E-BAG-06-1/17 18.10.2017. 25.10.2017. do 12:00 sati
E-BAG-47/17 NABAVA RADOVA - RENOVIRANJE SANITARNIH ČVOROVA, E-BAG-47/17 17.10.2017. 30.10.2017. do 12:00 sati
E-BAG 29/17 NABAVA USLUGA REDOVITOG SERVISIRANJA,ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA KLIMA UREĐAJA 10.10.2017. 18.10.2017. do 12:00 sati
E-BAG-14/17 Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje, E-BAG-14/17 05.10.2017. 13.10.2017. do 13:00 sati
E-BAG-39/17 NABAVA USLUGA SISTEMATIZIRANJA PODATAKA ZA IZRADU GIS PORTALA, TE INFORMACIJSKI SUSTAV ZA EVIDENCIJU POMORSKOG DOBRA I KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU, E-BAG-39/17 05.10.2017. 16.10.2017. do 12:00 sati
E-BAG-38/17 Implementacija sustava za dojavu požara, E-BAG-38/17 22.09.2017. 06.10.2017. do 13:00 sati
E-BAG 09/17 NABAVA HIGIJENSKOG POTROŠNOG MATERIJALA, E-BAG 09/17 22.09.2017. 29.09.2017. do 12:00 sati
E-BAG 06/17 NABAVA AUTOMOBILSKIH GUMA, E-BAG 06/17 19.09.2017. 27.09.2017. do 12:00 sati
E-BAG-10/17 NABAVA JAVNE GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI 14.09.2017. 22.09.2017. do 12:00 sati
12345Zadnji