Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-12/18 OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM-E-BAG-12/18 11.07.2018. 20.07.2018. do 10:00 sati
E-BAG 06/18 NABAVA USLUGA CATERINGA ZA POTREBE PROTOKOLA SDŽ-e, E-BAG 06/18 07.06.2018. 15.06.2018. do 12:00 sati sati
E-BAG 20/18 NABAVA USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA SDŽ-e, E-BAG 20/18 06.06.2018. 15.06.2018. do 13:00 sati sati
E-BAG-50/18 PRIPREMA PROJEKTNOG ZADATKA I NATJEČAJNE DOK. ZA IZRADU PROJEKTA, GEODETSKOG SNIMKA I TENDER DOK. U SKLOPU PROJEKTA "UREĐENJE STAZA U FUNKCIJI AKTIVNOG TURIZMA NA PODRUČJU ZALEĐA SDŽ, E-BAG-50/18 05.06.2018. 18.06.2018. do 13:00 sati
E-BAG-63-1/18 NABAVA KONZULTANTSKIH USLUGA, E-BAG-63-1/18 04.06.2018. 11.06.2018. do 10:00 sati
E-BAG-5/18 NABAVA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE, E-BAG-5/18 18.04.2018. 24.04.2018. do 10:00 sati
E-BAG 61/18 NABAVA ARHIVSKIH KUTIJA, E-BAG 61/18 15.03.2018. 22.03.2018. do 12:00 sati
E-BAG-11/18 NABAVA PREHRAMBENIH NAMIRNICA, E-BAG-11/18 07.02.2018. 15.02.2018. do 12:00 sati
E-BAG-8/18 NABAVA CVIJEĆA, CVJETNIH ARANŽMANA, VIJENACA I SVIJEĆA, E-BAG-8/18 07.02.2018. 14.02.2018. do 12:00 sati
E-BAG-52/18 USLUGA IZRADE IZVEDBENOG PROJEKTA CENTRA ZA POSJETITELJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, E-BAG-52/18 01.02.2018. 09.02.2018. do 12:00 sati
12345Zadnji