Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-29-1/22 NABAVA MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA, E-BAG-29-1/22 17.05.2022. 26.05.2022. do 13:00 sati
E-BAG-90/22 USLUGA ODRŽAVANJA DVIJE POKAZNE VJEŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA PROJEKT E-CITIJENS, E-BAG-90/22 17.05.2022. 26.05.2022. do 13:00 sati
E-BAG-15/22 REDOVITO ČIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA, E-BAG-15/22 05.05.2022. 12.05.2022. do 13:00 sati
E-BAG-13/22 USLUGE MOBILNE TELEFONIJE, E-BAG-13/22 26.04.2022. 09.05.2022. do 13:00 sati
E-BAG-79/22 ODRŽAVANJE OBJEDINJENOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA EVIDENCIJU POMORSKOG DOBRA,HOSTING APL. ZA JEDINICE LOK. SAM., HOSTING JAVNOG INTERNET SERVISA I UNAPRJEĐENJE PRIPADAJUĆIH APLIKACIJA,E-BAG-79/22 26.04.2022. 05.05.2022. do 13:00 sati
E-BAG-47/22 BATERIJA ZA UPS, E-BAG 47/22 14.04.2022. 26.04.2022. do 13:00 sati
E-BAG-28/22 SJEDALICE, E-BAG-28/22 07.04.2022. 14.04.2022. do 13:00 sati
E-BAG-55/22 GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNIM MREŽAMA, E-BAG-55/22 06.04.2022. 20.04.2022. do 13:00 sati
E-BAG-29/22 NABAVA MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA, E-BAG-29/22 15.03.2022. 25.03.2022. do 13:00 sati
E-BAG-80/22 EDUKACIJA, INFORMIRANJE I ODRŽAVANJE WEB STRANICE PROJEKTA "POMORSKO JE DOBRO", E-BAG-80/22 04.03.2022. 15.03.2022. do 13:00 sati
1345Zadnji