Postupci jednostavne nabave u tijeku

NABAVA USLUGA UKLANJANJA, ZBRINJAVANJA I ČUVANJA NEZAKONITO POSTAVLJENIH PLUTAČA I SIDRENIH UREĐAJA NA DIJELU K.O. HVAR, PREDIO UVALA BORČE-MILNA, OTOK HVAR

  • Broj nabave: E-BAG-80/19
  • Datum objave: 13.12.2019.
  • Datum dostave: 23.12.2019. do 12:00 sati

Dokumenti za preuzimanje