Postupci jednostavne nabave u tijeku

NABAVA CVIJEĆA, CVJETNIH ARANŽMANA, VIJENACA I SVIJEĆA

  • Broj nabave: E-BAG-5/20
  • Datum objave: 07.02.2020.
  • Datum dostave: 14.02.2020. do 12:00 sati

Dokumenti za preuzimanje