Postupci jednostavne nabave u tijeku

NABAVA USLUGA IZRADE PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

  • Broj nabave: E-BAG-91/19
  • Datum objave: 27.02.2020.
  • Datum dostave: 09.03.2020. do 12:00 sati

Dokumenti za preuzimanje