Postupci jednostavne nabave u tijeku

NABAVA USLUGA UPRAVLJANJA KOMUNIKACIJSKIM AKTIVNOSTIMA EU PROJEKTA SUSHIDROP, 2014-2020 INTERREG V-A, PREKOGRANIČNI PROGRAM SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA

  • E-BAG-53-1/20
  • 12.03.2020.
  • 23.03.2020. do 12:00 sati

Preuzimanje dokumenata