Postupci jednostavne nabave u tijeku

NABAVA USLUGA UPRAVLJANJA KOMUNIKACIJSKIM AKTIVNOSTIMA EU PROJEKTA SUSHIDROP, 2014-2020 INTERREG V-A, PREKOGRANIČNI PROGRAM SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA

  • Broj nabave: E-BAG-53-1/20
  • Datum objave: 12.03.2020.
  • Datum dostave: 23.03.2020. do 12:00 sati

Dokumenti za preuzimanje