Postupci jednostavne nabave u tijeku

NABAVA ODJEĆE I OBUĆE ZA SPECIJALISTIČKE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA SDŽ, E-BAG-6/14 - POZIV NA DOSTAVU PONUDE

  • E-BAG-6/14
  • 19.03.2014.
  • 04.04.2014. do 12:00 sati

NABAVA ODJEĆE I OBUĆE ZA SPECIJALISTIČKE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA SDŽ, E-BAG-6/14 - POZIV NA DOSTAVU PONUDE

POZIV NA DOSTAVU PONUDE SA TROŠKOVNIKOM I TEH.SPEC.pdf

Objašnjenje dokumentacije sa izmijenjenim troškovnikom.pdf

 

Preuzimanje dokumenata