Postupci jednostavne nabave u tijeku

NABAVA USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ARHIVA SDŽ -POZIV NA DOSTAVU PONUDE

  • E-BAG-7/14
  • 30.04.2014.
  • 15.05.2014. do 12:00 sati
E-BAG-7/14

NABAVA USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ARHIVA SDŽ -POZIV NA DOSTAVU PONUDE

NABAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - ARHIVA - POZIV NA DOSTAVU PONUDE.pdf

PROJEKTNI ZADATAK - ARHIVA.pdf

Preuzimanje dokumenata