Postupci jednostavne nabave u tijeku

USLUGA IZRADE AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKOG ODRŽIVOG RAZVITKA I KLIMATSKIH PROMJENA I STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA PODRUČJU OTOKA BRAČA, E-BAG-55/20

  • E-BAG-55/20
  • 22.07.2020.
  • 10.08.2020. do 13:00 sati

Preuzimanje dokumenata