Postupci jednostavne nabave u tijeku

IZRADA PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM NATURE 2000 HR2001352 MOSOR I SPOMENICIMA PRIRODE MASLINA U KAŠTEL ŠTAFILIĆU I HRASTOM U KAŠTEL GOMILICI, E-BAG 69/20

  • Broj nabave: E-BAG 69/20
  • Datum objave: 24.07.2020.
  • Datum dostave: 07.08.2020. do 12:00 sati

Dokumenti za preuzimanje