Postupci jednostavne nabave u tijeku

NABAVA USLUGA KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OD NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) 24 SATA ZA ZAPOSLENIKE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, E-BAG-21/20

  • Broj nabave: E-BAG-21/20
  • Datum objave: 24.09.2020.
  • Datum dostave: 06.10.2020. do 13:00 sati

Dokumenti za preuzimanje