Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-8/15 POZIV NA DOSTAVU PONUDA - HOTELSKE USLUGE (na području grada Zagreba), E-BAG-8/15 22.05.2015. 02.06.2015. do 13:00 sati
E- BAG 09/15 POZIV NA DOSTAVU PONUDA - NABAVA USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA, E-BAG 09/15 21.05.2015. 01.06.2015. do 12:00 sati
E-BAG-11/15 POZIV NA DOSTAVU PONUDE - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, E-BAG-11/15 19.05.2015. 02.06.2015. do 12:00 sati
E-BAG-04/15 NABAVA USLUGA CATERINGA ZA POTREBE SDŽ, E- BAG-04/15 17.04.2015. 28.04.2015. do 12:00 sati
E-BAG-66/15 Nabava usluge neprekinutog pristupa internetu, E-BAG-66/15 16.04.2015. 28.04.2015. do 12:00 sati
E-BAG-35/15 NABAVA USLUGA IZRADE PROMETNE STUDIJE ŠIREG PODRUČJA PARK ŠUME MARJAN, E-BAG-35/15 05.03.2015. 19.03.2015. do 12:00 sati
E-BAG-01/15 Nabava prehrambenih namirnica, E-BAG-01/15 17.02.2015. 02.03.2015. do 12:00 sati
E-BAG-56/14 Nabava usluge edukacije djelatnika za rad u OpenOffice aplikaciji, E-BAG 56/14 20.01.2015. 03.02.2015. do 12:00 sati
E-BAG-55/14 SUHA RONILAČKA ODIJELA ZA PRIPADNIKE SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE ZA SPAŠAVANJE IZ VODE SDŽ - POZIV NA DOSTAVU PONUDA 12.01.2015. 23.01.2015. do 12:00 sati
E-BAG-54/14 NABAVA SVJETILJKI ZA KACIGE PRIPADNIKA SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE - POZIV NA DOSTAVU PONUDA, E-BAG-54/14 11.12.2014. 23.12.2014. do 12:00 sati
First222426Last