Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-49/14 Nabava usluga izrade Studije izvodljivosti Centra za posjetitelje Splitsko-dalmatinske županije - Poziv na dostavu ponude 08.12.2014. 18.12.2014. do 12:00 sati
E-BAG 33/14 NABAVAA MREŽNE OPREME, SKENERA, VIŠEFUNKCIJSKIH KOPIRNIH UREĐAJA, SKENERA i POLJA DISKOVA, E-BAG 33/14 08.12.2014. 23.12.2014. do 12:00 sati
E-BAG-53/14 Usluge monitoringa tiska te audio i video monitoringa, E-BAG-53/14 08.12.2014. 18.12.2014. do 12:00 sati
E- BAG- 35/14 Usluge organiziranja tečajeva učenja stranih jezika za zaposlenike SDŽ, E-BAG-35/14 02.12.2014. 15.12.2014. do 12:00 sati
E- BAG 51/14 NABAVA USLUGA PUTNIČKIH AGENCIJA - ZRAKOPLOVNE KARTE, E-BAG 51/14 01.12.2014. 12.12.2014. do 12:00 sati
E-BAG-23/14 Nabava usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova na izgradnji osnovne škole s dvoranom u naselju Ninčevići 26.11.2014. 08.12.2014. do 12:00 sati
E- BAG 47/14 Usluge održavanja, savjetovanja, upravljanja i podrške Informacijskog sustava i informacijske sigurnosti SDŽ, E-BAG 47/14 20.11.2014. 01.12.2014. do 12:00 sati
E- BAG 46/14 Usluge savjetovanja, upravljanja, podrške i održavanja DNN Web, Liferay, SEUD DNN integracije, E- BAG 46/14 29.10.2014. 10.11.2014. do 10:00 sati
E -BAG -48/14 Obnova licenci antivirus alata TrendMicro WorryFree Bussiness, E-BAG-48/14 27.10.2014. 07.11.2014. do 12:00 sati
E-BAG-42/14 Usluga popravka i održavanja službenih vozila (dvije grupe), E-BAG-42/14 14.10.2014. 27.10.2014. do 12:00 sati
First232527Last