Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-42/14 Usluga popravka i održavanja službenih vozila (dvije grupe), E-BAG-42/14 14.10.2014. 27.10.2014. do 12:00 sati
E-BAG-44/14 NABAVA ODJEĆE I OBUĆE ZA SPECIJALISTIČKE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA SDŽ, E-BAG-44/14 10.10.2014. 21.10.2014. do 12:00 sati
E-BAG-24/14 POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGA REVIZIJE IDEJNOG PROJEKTA SUSTAVA NAVODNJAVANJA, E-BAG-24/14 17.09.2014. 30.09.2014. do 12:00 sati
E-BAG 43/14 NABAVA OBRTNIČKO-ZANATSKIH RADOVA -ISPOSTAVA TROGIR, E-BAG 43/14 16.09.2014. 30.09.2014. do 12:00 sati
E-BAG 41/14 NABAVA HIGIJENSKOG POTROŠNOG MATERIJALA, E-BAG 41/14 15.09.2014. 29.09.2014. do 12:00 sati
E-BAG-39/14 Nabava radova na brušenju i lakiranju parketa u uredima Domovinskog rata 2 i 4, Split, E-BAG-39/14 31.07.2014. 12.08.2014. do 12:00 sati
E-BAG-40/14 Nabava uredskog namještaja, E-BAG-40/14 31.07.2014. 13.08.2014. do 12:00 sati
E-BAG-27/14 Javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj telekomunikacijskoj mreži, E-BAG-27/14 15.07.2014. 25.07.2014. do 12:00 sati
E-BAG-38/14 Usluga povezivanja udaljenih lokacija ethernet protokolom, E-BAG-38/14 11.07.2014. 21.07.2014. do 12:00 sati
E-BAG-26/14 POZIV NA DOSTAVU PONUDE - OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, E-BAG-26/14 30.06.2014. 14.07.2014. do 14:00 sati
First242628Last