Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-11/19 NABAVA USLUGE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 22.07.2019. 31.07.2019. do 10:00 sati
E-BAG-74/19 NABAVA USLUGE EDUKACIJE, INFORMIRANJA I ODRŽAVANJA WEB STRANICE PROJEKTA "POMORSKO JE DOBRO" 04.07.2019. 15.07.2019. do 12:00 sati
E-BAG-06/19 NABAVA USLUGA CATERINGA ZA POTREBE PROTOKOLA SDŽ-e, E-BAG 06/19 06.06.2019. 14.06.2019. do do 12:00 sati sati
E-BAG 51-1/19 NABAVA UREDSKE OPREME-PROJEKT PEPSEA, E-BAG 51-1/19 04.06.2019. 11.06.2019. do do 10:00 sati sati
E-BAG-51/19 NABAVA UREDSKE OPREME-PROJEKT PEPSEA 27.05.2019. 03.06.2019. do 10:00 sati
E-BAG-72/19 NABAVA USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II NAD RADOVIMA REKONSTRUKCIJE POSLOVNOG PROSTORA ŽUPANIJSKOG ICT CENTRA, E-BAG-72/19 27.05.2019. 07.06.2019. do 10:00 sati
E-BAG-71/19 IZRADA NOVELACIJE IDEJNOG PROJEKTA SUKLADNO VAŽEĆIM ZAKONSKIM PROPISIMA I GEODETSKI PROJEKT ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA SN I FAZA TRNOVAČA, E-BAG-71/19 22.05.2019. 03.06.2019. do 13:00 sati
E-BAG-44/19 STEP-UP PILOT USLUGA "INTEGRACIJA IZMEĐU RAZLIČITIH INFO-MOBILNIH USLUGA", E-BAG-44/19 21.05.2019. 30.05.2019. do 10:00 sati
E-BAG-65/19 USLUGA IZRADE PROGRAMSKOG MODULA "PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM OPĆINA I GRADOVA NA PODRUČJU SDŽ I EVIDENCIJA KONCESIJSKIH ODOBRENJA" 06.05.2019. 15.05.2019. do 12:00 sati
E-BAG-64/19 USLUGA PRIPREMA PODATAKA PLANOVA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM OPĆINA I GRADOVA NA PODRUČJU SDŽ I KONCESIJSKIH ODOBRENJA 06.05.2019. 14.05.2019. do 12:00 sati
Prvi357Zadnji