Sklopljeni ugovori

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
Zaštitarske usluge za potrebe Splitsko-dalmatinske županije, ev.br. 19/12 EMV Zaštitarske usluge za potrebe Splitsko-dalmatinske županije, ev.br. 19/12 EMV 13.07.2012.
Obavijest o sklopljenim ugovorima - poštanske usluge (2 grupe), ev.br. 18/12 EMV Obavijest o sklopljenim ugovorima - poštanske usluge (2 grupe), ev.br. 18/12 EMV 28.06.2012.
Prvi12131416