Sklopljeni ugovori

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
Rezervirane univerzalne poštanske usluge, br.17/12 EMV Rezervirane univerzalne poštanske usluge, br.17/12 EMV 27.07.2012.
Obavijest o sklopljenom ugovoru - Javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za potrebe SDŽ-e, br.48/12 EMV Javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za potrebe SDŽ-e, br.48/12 EMV 25.07.2012.
Zaštitarske usluge za potrebe Splitsko-dalmatinske županije, ev.br. 19/12 EMV Zaštitarske usluge za potrebe Splitsko-dalmatinske županije, ev.br. 19/12 EMV 13.07.2012.
Obavijest o sklopljenim ugovorima - poštanske usluge (2 grupe), ev.br. 18/12 EMV Obavijest o sklopljenim ugovorima - poštanske usluge (2 grupe), ev.br. 18/12 EMV 28.06.2012.
Prvi13141517