Sklopljeni ugovori

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
2019/S 0F3-0019744 OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA-IZRADA PLANA UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM SDŽ, EMV 11/18 15.05.2019.
2019/S 0F3-0010990 OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA-PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SDŽ (17 grupa), EVV 15-1/18 28.03.2019.
2019/S 0F3-0010088 OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA - OPREMANJE ŠKOLE, DVODIJELNE DVORANE I VANJSKOG IGRALIŠTA OŠ (PŠ) NINČEVIĆI, GRUPA 2, EVV -17/18 22.03.2019.
2019/S 0F3-0009942 OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA-UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR, TONERI, RIBONI I DRUGE UREDSKE POTREPŠTINE, EMV 1/19 19.03.2019.
2019/S 0F3-0005131 OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA - RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA 18.02.2019.
2019/S 0F3-0005248 OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA-USLUGE ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA SA EKOLOŠKOM BRODICOM, EMV 18/18 13.02.2019.
2019/S 0F3-0003258 OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA-DOBROVOLJNO (DODATNO I DOPUNSKO) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, EMV 7/18 29.01.2019.
2019/S 0F3-0001489 OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA-IZRADA STUDIJE O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ MJEŠOVITOG HIDROMELIORACIJSKOG SUSTAVA ODVODNJE I NAVODNJAVANJA SINJSKOG POLJA-I FAZA PODRUČJE TRNOVAČA, EMV 21/18 16.01.2019.
2018/S 0F3-0036285 OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA-PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU (2 GRUPE), EMV 20/18 31.12.2018.
2018/S 0F3-0035497 OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA-IZRADA GEODETSKIH ELABORATA ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA GRANICE POMORSKOG DOBRA I GEOD. ELABORATA ZA EVID. GRANICE POMORSKOG DOBRA, EMV 8/18 19.12.2018.
135Last