Novosti

60. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 58. i 59. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko- dalmatinske županije za 2004. godinu.
3. Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu.
4.Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu  splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu.
5. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu.
6. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu.
7. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu.
8. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu.
9. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu.    
10. Nacrt prijedloga Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba  u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu.
11.  Prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području  Udruga građana od značenja za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2004. godinu.
12.  Nacrt prijedloga Programa o izmjeni Programa javnih potreba u  vatrogastvu Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu.
13. Nacrt prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Lječilišta   „Dječje selo“ Promajna, Baška Voda.
14.  Nacrt prijedloga Zaključka o davanju odobrenja Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Split da u svom imenu upotrijebi naziv Splitsko-dalmatinska županija.
15. Nacrt prijedloga Odluke o davanju odobrenja za promjenu naziva ustanove.
16.  Nacrt prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Ustanove za  hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije.
17. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2004.  namijenjenih zdravstvu.
18. Prijedlog zaključka o isplati pomoći u obliku novčane potpore za  razdoblje od 1. rujna do 31. listopada 2004. godine djeci poginulih  hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu.
19. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa  kulturnog dobra u naravi čestice zemlje 1256/1 i 1256/2 Z.K.U. 2205 K.O. Kaštel  Štafilić.
20. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa  kulturnog  dobra u naravi čestice zemlje 824/12, čestice zemlje 824/14, čestice zemlje 824/9, čestice zgrade 1932, čestice zgrade 1933, čestice zemlje 884/4, čestice zemlje 884/1, čestice zemlje 884/5, čestice zemlje 824/10, čestice zemlje 824/11, čestice zgrade 1158, čestice zgrade 1159, čestice zgrade 1160 Z.K.U. 4126 K.O. Trogir.
21. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Hrvatskoj za mađarskog državljanina Arnolda Szentgyorgyvolgyia.
22. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu uzgoja morske ribe (lubini, komarče, picevi i sl.) na dijelu k.o. Sućuraj, predio uvala Rasovatica.
23. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda za  koncesiju na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namijene – benzinske postaje za punjenje pogonskim gorivom plovila i vozila na dijelu k.o. Grohote, predio obala u Rogaču.
24. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – benzinske postaje za punjenje pogonskim gorivom plovila i vozila na dijelu k.o. Bol, predio obala.    
25. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – benzinske postaje za punjenje pogonskim gorivom plovila i vozila na dijelu k.o. Milna, predio benzinska postaja.
26. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih objekata vodoopskrbe na području  Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2004.
27. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih objekata vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih trgovačkim društvima i ustanovama u komunalnom gospodarstvu i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u 2004.
28. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih objekata odvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2004.
29. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih objekata odvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih trgovačkim društvima i ustanovama u komunalnom gospodarstvu i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u 2004.
30. Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage odredbe članka 245. točka 4. stavak 2. Odluke o donošenju Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.
31. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna namijenjenih za izradu prostornih planova jedinica lokalne samouprave: Općine Gradac, Općine Otok i Grada Vrgorca.
32. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe, rujan 2004.