Novosti

Objavljen poziv poduzetnicima za iskaz interesa za direktno kreditiranje kroz Program poticanja zelenog poduzetništva

17. veljače 2012. Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinska županija i Program Ujedinjenih naroda za razvoj u suradnji sa Société Générale - Splitskom bankom d.d. su objavili poziv poduzetnicima za iskaz interesa za direktno kreditiranje kroz Program poticanja zelenog poduzetništva.

Program poticanja zelenog poduzetništva (PPZP) namijenjen je gospodarskim subjektima iz sektora poljoprivrede, turizma, ribarstva/marikulture s poduzetničkim idejama kojima se naročito doprinosi očuvanju i održivom korištenju prirodnih vrijednosti obalnog područja Dalmacije.

Jamstveno-kreditni fond za zeleno poduzetništvo sastavni je dio PPZP programa koji poduzetnicima nudi povoljnije uvijete kreditiranja u suradnji sa Société Générale – Splitskom bankom:

-   djelomično jamstvo do 50% odobrenog kredita,
- subvencioniranu kamatnu stopu od 2 - 4% (promjenjiva ovisno o EURIBOR-u) i
- rok povrata kredita do 7 godina, uključujući poček do dvije godine

PPZP program nudi i tehničku pomoć u razradi poslovnih ideja i realizaciji projekata zelenog poduzetništva.

Za korištenje tehničke pomoći kroz PPZP i direktno kreditiranje mogu se prijaviti fizički i pravni gospodarski subjekti (obrtnici, OPG-i, tvrtke, zadruge i sl.) čija djelatnost uključuje:

- ekološku poljoprivredu i proizvodnju visoko kvalitetnih autohtonih proizvoda dodane vrijednosti;
- uzgoj autohtonih sorti i pasmina;
- održivo ribarstvo i marikulturu;
- eko, agro i pustolovni turizam;
- i/ili druge slične kreativne poduzetničke ideje i projekte.

Zahtjev za izdavanje jamstva, popis popratne dokumentacije i ostali uvjeti Poziva nalaze se na web-stranicama Javne ustanove RERA S.D, unutar rubrike COAST projekta (www.rera.hr). Poziv je otvoren mjesec dana od dana objave (do 17. ožujka 2012.), te će biti ponovno raspisan na osnovu iskorištenja ukupno raspoloživih sredstava jamstvenog potencijala.

Javna ustanova RERA S.D. zadužena je za operativno provođenje Jamstveno-kreditnog fonda za zeleno poduzetništvo u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Programom Ujedinjenih naroda za razvoj. Detaljnije informacije možete dobiti na kontakt telefon Javne ustanove RERA S.D.: 021/599-986 ili putem e-maila: jelena.kurtovic@rera.hr.