Novosti

Odluka o započinjanju postupka ocjene u potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana SDŽ

Odluka o započinjanju postupka ocjene u potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta prijedloga Izmjena

Napominjemo da se podaci o samom Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije mogu pronaći na internet stranicama Upravnog odjela za prostorno uređenje

http://www.dalmacija.hr/Upravniodjeli/UOzaprostornoure%C4%91enje/Djelatnost/tabid/182/Default.aspx