Novosti

Održan okrugli stol “Žene i poduzetništvo“

Godina 2010. je godina žena u obrtništvu. Tim povodom Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije organiziralo je 27. listopada okrugli stol na temu „Žene i poduzetništvo“.

Na okruglom stolu razgovarala se o stanju u malom i srednjem poduzetništvu te položaju žena u obrtništvu, a predstavljena je i Strategiju razvoja ženskog poduzetništva RH /2010-2013/, koju je prezentirala Ana Vincent-Šepić,Načelnica –Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Anđelko Katavić, rukovoditelj Odsjeka za poticanje razvoja i kreditiranje malog poduzetništva u Upravnom odjelu za gospodarstvo razvitak i europske integracije Splitsko-dalmatinska županije predstavio je Programe poticanja malog gospodarstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Splitsko-dalmatinska županija kontinuirano potiče razvoj malog gospodarstva kroz više programa, od kojih po specifičnosti navodimo slijedeće programe: Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva, Program poticanja razvoja poduzetničkih zona, Program razvitka poljoprivrede i agroturizma. Prof.dr Ljiljana Vidučić sa Ekonomskog fakulteta u Splitu nazočnima je predstavila temu Žensko poduzetništvo- obilježja i perspektive, Dragica Jerkov iz Udruge poslovnih žena Hrvatske KRUG govorila je o zastupljenost žena u gospodarstvu-znanosti-politici-u Hrvatskoj, Žana Čagalj iz CEPOS-Centar za poticanj epoduzetništva i obrtništva upoznala je nazočne sa iskustvima EPOS-a u poticanju i razvoju ženskog poduzetništva, dok je Elena Gudelj HZZ Rukovoditeljica odsjeka aktivne politike zapošljavanja prezentirala Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja 2009/2010.

Nakon rasprave doneseni su prijedlozi za poboljšanje klime i uvjeta rada,  poduzetnika i obrtnika: pokretanje PROJEKTA NOVOG INVESTICIJSKOG CIKLUSA za državne, županijske i gradske institucije, u koji obavezno ugraditi zabranu deponiranja i oročavanja sredstava –istih institucija- kod poslovnih i komercijalnih banaka, kontroliranje da su se ista sredstva potrošila u razvoj i pokretanje projekata, da bi se potaknulo rješavanje nelikvidnosti, zakonodavac bi trebao uvesti obvezu/ i vezati je za sankcije ukoliko se ne izvrši/za podnošenje naloga za plaćanje , na datum valute za sve obveze, poštujući redoslijed plaćanja dospjelih obveza, te bi trebalo sankcionirati kroz KAZNENI ZAKON, potaknuti pristup FINANCIJAMA I KREDITIMA poduzetnicima po kamatama 2 – 4 %, osnivanje jake Hrvatske banke koja će pratiti SVOJE PODUZETNIKE, smanjivanje PDVa i parafiskalnih nameta, te smanjenje administrativnih prepreka kod osnivanja poduzeća i rada poduzetnika, jačanje socijalnog poduzetništva , kao modela rješavanja problema marginalnih skupina građana Hrvatske.

Ana-Marija Škorić