Novosti

ODRŽANA 58. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 57. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Prijedlog smjernica za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave na  području Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2005. - 2007.
 3. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka te imenovanju i obvezama odgovornih nositelja izrade Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2005. -  2007.  
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o javnim priznanjima Županije splitsko-dalmatinske - davanje mišljenja.
5. Prijedlog odluke o raspisivanju Natječaja za provedbu Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede i agroturizma Splitsko-dalmatinske županije za 2004.
6. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir poduzetničkih  projekata za Projekt "Lokalni projekti razvoja - Poduzetnik" za 2004. godinu.          
7. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za obradu i izbor  poduzetničkih projekata kandidiranih za kredite u realizaciji Programa poticanja i promicanja poduzetništva žena, mladih i poduzetnika početnika.
8. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna namijenjenih za financiranje nacionalnih manjina i troškove izbora.                    
9. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2004., namijenjenih za unapređenje i funkcioniranje lokalne samouprave.
10.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2004. namijenjenih zdravstvu.
11.Prijedlog zaključka o isplati pomoći u obliku novčane potpore za razdoblje  od 1. srpnja do 31. kolovoza 2004.  godine djeci poginulih hrvatskih branitelja u  Domovinskom ratu.                              
12.Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za rješavanje statusa stanova u vlasništvu        Splitsko-dalmatinske županije.
13. Nacrt prijedloga odluke o podjeli Srednje škole Hvar, Hvar
14. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra u navari čestice zgrade 350/1 ZKU 651 K.O. Stari Grad
15. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra u navari čestice zgrade 1802 i 1804 ZKU 1740 K.O. Split anagrafske oznake Aljašijeva 15 u Splitu
16. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe, srpanj i kolovoz 2004.
17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za izradu Studije utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije
18. Prijedlog Zakona o dodjeli sredstava za izgradnju spomenika Antunu pl. Mihanoviću.
 

Više o održanom Poglavarstvu pročitajte u Kronici Splitsko-dalmatinske županije br. 44.