Novosti

ODRŽANA 59. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za  2004. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja dijela plaže i izgradnje privremenog  montažnog ugostiteljskog objekta na dijelu k.o. Jelsa, predio uvale malo i velo Grebišće   
3. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za uzgoj tuna u akvatoriju otoka Kluda, Općina Marina
4. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže  i vodenog tobogana na dijelu k.o. Gradac, predio "Rudari".
5. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na  pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za uzgoj morske ribe (lubini, komarče, picevi i sl.) i školjkaša (dagnje) na dijelu  k.o. Donje Selo, predio uvala Šešula.
6. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu sredstava namijenjenih financiranju decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova   u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu.
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i  načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Splitsko- dalmatinske županije u 2004. godini.                      
9. Prijedlog zaključka o nagrađivanju športaša i športskih djelatnika za  postignute rezultate na Olimpijadi u Ateni 2004. i za poseban doprinos  razvoju športa.
10. Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2004.                             
11. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima prema Natječaju u području rekreacije i športa za 2004.                             
12. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Muzeja Cetinske krajine Sinj - davanje mišljenja.
13. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog   dobra i to 2/3 dijela u naravi čestice zgrade 443/1, ZKU 781 K.O. Hvar i čestice zemlje 513/2 Z.K.U. 2709 K.O. Hvar.                     
14. Prijedlog odluke  o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i  provedbu postupka nabave.
15. Prijedlog zaključka o dodjeli financijske pomoći gradu Vrlici za projekt  izgradnje sportsko-rekreacijskog centra "Česma" u Vrlici.
16. Prijedlog zaključka o raspodijeli sredstava krajnim korisnicima u području kulture za 2004.

Više o održanom Poglavarstvu pročitajte u Kronici Splitsko-dalmatinske županije br. 44.