Novosti

Regionalni Operativni program – strateški dokument u razvoju Splitsko-dalmatinske županije

Regionalni operativni programi/županijski razvojni programi (ROP / ŽRP) predstavljaju pilot inicijativu od strane hrvatske Vlade, a uz potporu Delegacije Europske komisije, cilj koje je započeti s jačanjem kapaciteta za korištenje sredstava predpristupnih fondova, te u budućnosti dostupnih Strukturalnih fondova EU, na županijskoj i lokalnoj razini. Nadalje, cilj je spomenute inicijative stvoriti osnovu za:

• osmišljavanje i provedbu specifičnih institucionalnih uređenja (npr. partnerstva),
• jačanje kapaciteta unutar svakog sektora (javni sektor, civilno društvo, poslovni sektor) uključivanjem u proces "učenja kroz rad",
• osiguravanje relevantnih smjernica onima koji su na nacionalnoj razini zaduženi i uključeni u definiranje budućeg nacionalnog okvira za regionalni i lokalni razvoj (pristup "odozdo-prema vrhu").

Važno je napomenuti da Regionalni operativni program služi kao strateški dokument  kojem je namjena odrediti razvojne ciljeve i prioritete Županije, te izraditi skup mjera i programa temeljem kojih će se vrednovati svi razvojni projekti Županije, posebno oni za koje se traži sufinanciranje EU, ali i drugih domaćih i stranih donatora.

Regionalni operativni program se provodi kroz dvije osnovne faze; prva je faza izrada samog dokumenta (u čemu sudjeluje Ekonomski fakultet u Splitu), dok je druga faza sama provedba, tijekom koje će se po zadanoj metodologiji EU vrednovati svi pristigli razvojni projekti za koje se traže izvori sufinanciranja.