Novosti

SAČUVAJMO PRIRODU ZAJEDNO

Predstavljanju je bio nazočan i glavni direktor „Unijapapira“ d.d. Zagreb Mirko Ferić i voditelj Operativnog odjela Split Miro Šarić. 
 Župan Kruno Peronja je kazao kako je ovo značajna akcija jer skrbi o zaštiti okoliša, a direktor Mirko Ferić je kazao kako je jedan od ciljeva akcije podizanje svijesti o potrebi odvojenog prikupljanja otpada.

 Stari papir je sirovina za proizvodnju novog papira čime se štite šume.

 Najuspješniji razred i škola biti će onaj koji prikupi najveću količinu papira (mjereno u kg po učeniku.

Nagradit  će se tri najuspješnije škole i to:

1. nagrada  - prijelazni pehar
  - diploma
  - računalo, skener i printer

2. i 3. nagrada - diploma
  - računalo

Nagrade će dobiti tri najuspješnija razreda:

1. nagrada - prijelazni pehar
  - diploma
  - izlet u NP Plitvička jezera

2. i 3. nagrada - diploma
  - izlet u NP Plitvička jezera