Novosti

SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA I OBUKA KORISNIKA

U utorak 25.05.2021. održan je sastanak hrvatskih partnera WATERCARE projekta. Sastanak je organizirala Splitsko-dalmatinska županija, a na sastanku su od partnera bili još prisutni predstavnici Dalmatinsko-neretvanske županije, Sveučilišta u Splitu, Hrvatskih voda i Centra za istraživanje Metris Istarskog veleučilišta. Na sastanku je prezentirano stanje i plan provedbe projektnih aktivnosti 4.3.1. Studije izvodljivosti za potrebe provedbe inovativnih rješenja na odabranim projektnim područjima i 5.3.1. Političke akcije za upravljanje obalnim vodama u svrhu usklađivanja s okvirnom direktivom o vodama. Po završetku prezentacija održana je rasprava o idućim aktivnostima u kojoj su sudjelovali svi sudionici.

Slijedećeg dana izvršen je posjet mjernim područjima na pilot području Cetina te izvršena obuka  korisnika o rukovanju automatskom mjernom postajom koju je osigurala Dubrovačko neretvanska županija u koordinaciji s Hrvatskim vodama te prvo uzorkovanje i analiza kako bi sustav bio u potpunosti spreman i funkcionalan za ovogodišnju kupališnu sezonu.