Novosti

SKUPŠTINA HRVATSKE ZAJEDNICE ŽUPANIJA - JADRANSKA EUROREGIJA SKRBIT ĆE ZA ZAŠTITU NAŠEG MORA

Predsjednik Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije je otvarajući skup informirao nazočne o dosadašnjem radu zajednice i pored ostalog naglasio:
 „Cilj je Hrvatske zajednice županija jačanje regionalnih kapaciteta radi policentrična razvitka Hrvatske i decentralizacije.
 Hrvatska je mala zemlja, mora se razvijati ravnomjerno, jednake mogućnosti za obrazovanje i zapošljavanje moraju imati svi njezini građani. Hrvatska zajednica županija interesna je organizacija regionalne samouprave kojoj je cilj jačanje regionalnog razvoja, a snaga joj je u zajedništvu svih političkih opcija u Hrvatskoj – rekao je predsjednik Zlatko Komadina.
 Domaćin skupa naš župan Kruno Peronja je kazao da su osnovne smjernice Splitsko-dalmatinske županije razvoj maloga i srednjeg poduzetništva s posebnim naglaskom na otvaranje punionica pitke vode, razvoj turizma, zaštitu obalnog pojasa od bespravne gradnje te razvoj poduzetničko-poslovnih zona. Prioriteti  su gradnja jedinstvenog županijskog centra za gospodarenje otpadom i završetak autoceste Zagreb – Dubrovnik.
Za zamjenika predsjednika Hrvatske zajednice županija izabran je splitsko-dalmatinski župan Kruno Peronja.

                                                                 Marijana Šundov