Novosti

SPLAVARENJE NA CETINI

Cilj je bio postići dogovor o načinu obavljanja ovih poslova u zaštićenom području. Radni sastanak održan je 31. svibnja 2005.
Veći broj splavara se odazvao pozivu i postignuta je načelna suglasnost o potrebi uvođenja reda u kanjon Cetine. Splavari su se obvezali da će se u najkraćem roku dogovoriti o svojim zajedničkim interesima i ponuditi Javnoj ustanovi uvjete prema kojima bi se ugovorno reguliralo turističko splavarenje na Cetini.
«Barkarijoli» se nisu odazvali pozivu za dogovor i reguliranje međusobnih odnosa. Javna ustanova će ustrajati na svom stavu i zakonskoj obvezi da sve komercijalne djelatnosti u kanjonu moraju biti ugovorno regulirane s Ustanovom. Svim «barkarijolima» koji ustraju u odbijanju uvođenja reda i zakonitosti u svoj rad, Javna ustanova će zabraniti rad na području kojim upravlja.

Dana 1. lipnja 2005. održana je sjednica Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima «na terenu», na području značajnog krajobraza «Kanjon Cetine». Upravno vijeće je razmotrilo tekuću problematiku rada Ustanove, te se posebno upoznalo s prirodoslovnim vrijednostima kanjona i specifičnim problemima u upravljanju njime.