Novosti

ŠTO VIŠE SADITI MEDITERANSKE KULTURE

D n e v n i    r e d

1. Prihvaćanje zapisnika sa 71. sjednice Županijskog poglavarstva.   
2. Prijedlog plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2005. godini za područje Splitsko-dalmatinske županije.
3. Prijedlog rješenja o davanju odobrenja za održavanje županijske trajektne  linije Split-Supetar-Split brodaru SEM-MARINA travel agent d.d.
4. Prijedlog odluke o isplati potpora poduzetnicima i konzultantima.
5. Prijedlog zaključka o sufinanciranju projekta lovozakupa u cilju provedbe Programa lovstva.
6. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2005. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
7.  Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2005., namijenjenih za financiranje rada nacionalnih manjina.
8. Prijedlog odluke o isplati naknade za obavljene poslove pružanja pravne  pomoći Splitsko-dalmatinskoj županiji.
9. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna namijenjenih za izradu prostornih planova jedinica lokalne samouprave:  Grada Vrgorca, Općine Lovreć  i Općine Cista Provo.
10. Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika Službe zajedničkih poslova.
11. Prijedlog zaključka o utvrđivanju stanja u zdravstvenoj ustanovi Lječilište Dječje selo, Promajna, Baška Voda
12. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području  rekreacije i športa za 2005.
13. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe, ožujak 2005.
14. Izbor pročelnika - izvješće.