Novosti

ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 75. sjednice Županijskog poglavarstva,
 2. Izvješće o rezultatima ponovljenog javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Splitsko – dalmatinske županije.
 3. Prijedlog Zaključka o objavi javne nabave za ustupanje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta „Donja Gora“  u Podgori
 4.Prijedlog Odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2005. namijenjenih turizmu. 
 5. Prijedlog Zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2005.
 6. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2005.
 7. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa dobra - čestice zgrade 719 i čestice zemlje 3797/4, ZKU 1664 K.O. Hvar.
 8. Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2005., namijenjenih za financiranje lokalnih izbora.