O Povjerenstvu

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije osnovano je 23. srpnja 2019. godine odlukom Županijske skupštine ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 104/19). Zadaća Povjerenstva je poticati i koordinirati sve aktivnosti na području Splitsko-dalmatinske županije koje za cilj imaju promicanje  ravnopravnosti spolova, te svojim savjetodavnim radom pomagati Županijskoj skupštini i drugim tijelima u provedbi  Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj i područnoj(regionalnoj)  razini.

U  ostvarivanju  svojih zadaća Povjerenstvo:

  • prati i potiče provedbu Nacionalne politike za  promicanje ravnopravnosti spolova u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
  • prati stanje i razmatra pitanja s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčene ravnopravnosti spolova,
  • razmatra predstavke kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova   te nadležnim tijelima predlaže mjere njihova uklanjanja,
  • potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti obrazovne, informativne i promidžbene naravi usmjerene na promicanje  ravnopravnosti spolova,
  • predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova.