Potpore poslovanju mikro poduzenika u manje razvijenim područjima Splitsko-dalmatinske županije

  • Datum objave: 30.04.2020.

Opis mjere: jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava Splitsko-dalmatinske županije mikro poduzetnicima koji su prema indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave  razvrstani u skupine I. do V.

Tko se može prijaviti? Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba  koja se bavi gospodarskom djelatnošću i koja je registrirana na području skupine I. do V. prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija. (Mikro poduzetnici: trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi  i obrtnici.)

Iznos naknade:

  • 2500 kn - I. skupina
  • 2000 kn – II. skupina
  • 1750 kn – III. skupina
  • 1500 kn – IV. skupina
  • 1200 kn – V. skupina

Mjeru provodi: Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu

Trajanje mjere: 18.3.2020. – 30. 5.2020.

Potrebna dokumentacija i obrasci se nalaze u prilogu

Dostava podataka: luka.jericevic@dalmacija.hr

Kontakt: 021/400-117