Mjera pomoći dodjele bespovratnih sredstava - žene poduzetnice

 • Datum objave: 30.04.2020.

Opis mjere: Dodjela bespovratnih novčanih sredstava ženama poduzetnicama

Tko se može prijaviti?

 1. fizička i pravna osoba u većinskom vlasništvu žene koja posluje najviše dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija (trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi i obrtnici).
 2. fizička osoba i pravna osoba u većinskom vlasništvu žene, koja se bavi gospodarskom djelatnošću, koja posluje više od dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv, a koja se natječe za potporu za trošak čuvanja djece, troškove vrtića, troškove odgajatelja, za treće i svako naredno dijete i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojom se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

Iznos naknade:

 1. SPLIT (sjedište) - 50% iznosa troškova  
  • do 20.000 kn (vlasnik 50+ godina)
  • do 30.000 kn (primarna djelatnost)
 2. VAN SPLITA (sjedište) – 80% iznosa troškova
  • do 30.000 kn
  • do 50.000 kn (vlasnik 50+ godina)
 3. 80% iznosa opravdanih troškova
  • do 50.000 kn (vlasnik osoba s invaliditetom)
 4. 100% iznosa troškova(vrtića, odgajatelja,) 
  • do 6.000 kn po djetetu ( za svako treće i naredno dijete)

Mjeru provodi: Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu

Trajanje mjere:

Potrebna dokumentacija i obrasci za prijavu nalaze se u prilogu

Dostava podataka: anton.hrgovic@dalmacija.hr

Kontakt: 021/400-116