Mjera pomoći dodjele bespovratnih sredstava - očuvanje tradicijskih vrijednosti

  • Datum objave: 30.04.2020.

Opis mjere: Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za očuvanje tradicijskih vrijednosti

Tko se može prijaviti? pravna i fizička osoba sa sjedištem i djelatnošću na području Splitsko dalmatinske županije izuzev područja grada Splita neovisno o broju godina poslovanja, koja se bavi tradicijskom djelatnošću i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija (trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva i obrtnici).

Iznos naknade: VAN SPLITA (sjedište) – 80% iznosa troškova - do 50.000 kn

Mjeru provodi: Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu

Trajanje mjere:

Potrebna dokumentacija i obrasci se nalaze u prilogu

Dostava podataka: anton.hrgovic@dalmacija.hr

Kontakt: 021/400-116