Jednokratna pomoć nezaposlenim građanima

  • 30.04.2020.

Opis mjere: Jednokratna pomoć građanima koji su zbog posljedica koronavirusa prijavljeni na HZZ a prethodno su bili u radnom odnosu

Tko se može prijaviti? osobe prijavljene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje nakon 18.3.2020. a čija je prijava izvršena kao posljedica mjera sprečavanja širenja COVID-19 a kojoj poslodavac otkazao ugovor o radu a ista nije naknadno vraćena na posao i ne ostvaruje naknadu za Zavoda kao nezaposlena osoba

Iznos naknade:

  • 1000 kn – 1 nezaposlen korisnik
  • 2000 kn – 2  nezaposlena člana obitelji
  • 3000 kn – 1 nezaposlen korisnik (član obitelji osoba s invaliditetom)
  • 4000 kn – 2 nezaposlena  člana obitelji (član obitelji osoba s invaliditetom)

Mjeru provodi: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju

Trajanje mjere: jednokratno (od 18.3.2020.-31.5.2020.)

Potrebna dokumentacija:

  1. dokaz o državljanstvu podnositelja zahtjeva (preslika osobne iskaznice)
  2. Preslika Rješenja ili Ugovora o prestanku radnog odnosa
  3. Preslika Rješenja nadležnog tijela o tjelesnom oštećenju člana uže obitelji
  4. Preslika IBAN računa podnositelja zahtjeva na koji će se izvršiti isplata.

Obrazac se nalazi prilogu

Dostava podataka: pisarnica@dalmacija.hr

Kontakt broj: mara.kotromanovic@dalmacija.hr; 021 / 400-093; 021 / 400-199

Preuzimanje dokumenata