Programi gospodarstva Splitsko-dalmatinske županije

U listi dolje su prikazani programi gospodarstva Splitsko-dalmatinske županije. Tu možete naći opise pojedinog programa i pripadajućih pod programa zajedno sa kontaktima osoba zaduženih za vođenje programa. Klikom na ponuđene linkove dobiti ćete prikaz natječaja u pojedinom programu.

Programi gospodarstva » Program razvoja ribarstva i lovstva
  

Pod programi

  • Razvoj ribarstva – Cilj ovog Programa je potaknuti udruživanje ribara i proizvođača u ribarstvu, izradu projektne dokumentacije i stvaranje proizvoda veće vrijednosti.

    Udruživanje ribara i proizvođača u ribarstvu radi zajedničkog gospodarskog, tržišnog ili društvenog djelovanja se nameće kao logična i nužna aktivnost. Objedinjavanjem i okrupnjavanjem ponude vlastitih proizvoda postiže se lakši plasman većih količina proizvoda na tržište. Također, otvara se mogućnost i zajedničke nabavke repromaterijala što značajno smanjuje pojedinačne troškove. Nepripremljenost projektne dokumentacije je česta prepreka za ostvarenje sredstava. Stjecanjem statusa članice EU, Republika Hrvatska je dobila mogućnost iskorištenja sredstava iz fondova EU. Gotovi projekti imaju veću mogućnost korištenja budućih programa i fondova, koje kao država članica EU imamo na raspolaganju.

    Popis natječaja u pod programu:(5)

  • Sredstva za ovaj Program osiguravaju se iz lovozakupnina koja se raspodjeljuju sukladno članku 27. Zakona o lovstvu na način da se uputi javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova čije su površine obuhvaćene granicama zajedničkih i otvorenih lovišta radi ostvarivanja prava na povrat sredstava razmjerno površini zemljišta koje je ušlo u površinu lovišta. Sredstva koje vlasnici zemljišta ne budu potraživali raspoređuju se za programe lovstva po objavi javnog poziva za projekte iz domene lovstva. Vrednovanje tih projekata odrađuje Povjerenstvo za odabir projekata lovstva koji će se sufinancirati iz sredstava lovozakupnina. Za sve odabrane projekte i programe potpisuju se ugovori između Županije i korisnika sredstava. Provedba realizacije odobrenih projekata vrši se preko nadležnog upravnog tijela.

    Razvitak lovstva po Zakonu o lovstvu i donesenim Programom lovstva omogućava djelatnost lovstva pretvoriti u gospodarsku djelatnost koja će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta te predstavlja osnovu za razvitak lovnog turizma..

    Popis natječaja u pod programu:(3)