EU Projekti

Popis projekata » Projekt Details
  

ROOF OF ROCK – LIMESTONE AS THE COMMON DENOMINATOR OF NATURAL AND CULTURAL HERITAGE ALONG THE KARSTIFIED PART OF THE ADRIATIC COAST (VAPNENCI KAO PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA U KRŠKOM DIJELU JADRANSKE OBALE)

Početak provedbe projekta 1.10.2012.
Završetak provedbe projekta 30.9.2015.
Ukupna vrijednost projekta 2.162.389,89 €
Vodeći partner: Geološki institut iz Slovenije
Projektni partner: JU RERA S.D.
Udio JU RERA S.D.: 192.030,44 €

Aktivnosti: Izrada geoloških podloga za nalazišta pločastog vapnenca, korištenje pločastog vapnenca u obnovi tradicionalnih kuća i objekata, radionice i sl.

Projektni partneri
SLO Geološki institut
HR JU RERA S.D.
BIH HERAG razvojna agencija

Projektni tim
Tomislav Prljević- tomislav.prljevic@rera.hr; 599 982
Ante Guć- ante.guc@rera.hr; 599 993
Mihaela Tomašević- mihaela.tomasevic@rera.hr; 599 985

Više o projektu Roof of Rock pogledajte na http://www.roofofrock.eu/hr/