EU Projekti

Popis projekata » Projekt Details
  

HOLISTIC- ADRIATIC HOLISTIC FOREST FIRE PROTECTION- HOLISTIČKI MODEL INTEGRALNE ZAŠTITE OD ŠUMSKIH POŽARA

Početak provedbe projekta 1.10.2013.
Završetak provedbe projekta 31.3.2016.
Ukupna vrijednost projekta 9.363.801,29 €
Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na području SDŽ: 903.816,90 €

Aktivnosti:

Analiza teritorija (definirani GIS podaci, baza podataka); Sprječavanje i predviđanje požara (24 satno protupožarno video i meteorološko motrenje uz automatsko prepoznavanje pojave požara, uspostava županijskog operativnog centra za nadzor i intervencije, oprema operativnog centra i postavljanje sustava za rano otkrivanje požara (mreža motrilačkih jedinica), uspostava sustava za izračun mikrolokacijskog indeksa opasnosti od požara, uspostava sustava za simulaciju razvoja požara, uspostava i opremanje ''Centra za istraživanje požara''); Dogovor oko načina postupanja u kriznim situacijama (upoznavanje s praksom EU zemalja, definiranje standardiziranih procedura za intervenciju).

Projektni tim

Anđelka Vuković- andjelka.vukovic@dalmacija.hr; 400 003
Matea Kegalj- matea.kegalj@dalmacija.hr; 400 008
Damir Gabgrić- damir.gabric@dalmacija.hr; 400 020
Damir Brčić- damir.brcic@dalmacija.hr; 400-034

Više o projektu Holistic pogledajte na http://www.adriaholistic.eu/

 

NATJEČAJ - THE SUPPLY OF COMMAND VEHICLE-NABAVA STOŽERNOG VOZILA - IPA ADRIATIC_0001_HOLISTIC-SUPPLY-5-2016.

SUSTAV ZA OTKRIVANJE I NADZOR ŠUMSKIH POŽARA SPLITSKO–DALMATINSKE ŽUPANIJE/TERRESTRIAL WILDFIRE SURVEILLANCE SYSTEM IN SPLIT-DALMATIA COUNTY   

 

- NATJEČAJ ZA KOTLOVNICU NA BIOMASU I SUSTAV CENTRALNOG GRIJANJA U OŠ KNEZA BRANIMIRA U MUĆU DONJEM / TENDER FOR BIOMASS AND CENTRAL HEATING SYSTEM INSTALLATION IN ELEMENTARY SCHOOL KNEZ BRANIMIR IN MUĆ DONJI